Қазақ тiлi Архивный вопрос

Тұрақты тіркестер мысалдар

Нет комментариев

Ответы

Гость

Ақ саусақ
Көз салу
Бес аспап 
Ит болу

Нет комментариев