Беларуская мова Архивный вопрос

Сделайте синтаксический разбор предложения на беларуском языке(все члены предложения назовите): Чэрвеньскае сонца стаяла у зенице и пякло няшчадна.

Нет комментариев

Ответы

Гость

Чэрвеньскае сонца стаяла ў зеніце и пякло няшчадна.Сінтаксічны разбор сказа:Сонца — дзейнік, стаяла і пякло — аднародныя выказнікі, чэрвеньскае — азначэнне, у зеніце — акалічнасць месца, няшчадна — акалічнасць вобразу дзеяння.Гэты сказ апавядальны, няклічны, поўны, развіты, двухсастаўны, ускладняецца аднародными выказнікамі.

Нет комментариев