Алгебра Архивный вопрос

У=х+1,функція зростаюча чи спадна?і потрібно ОВФ І ОЗФ

Нет комментариев

Ответы

Гость

козффициент при  х равен единице, 1>0, значит функция зростаюча.Або  доведенням : x1=1и  x2=2 маємо  x1<x2  далі відповідні значення  y1=2, y2=3, маємо y1<y2 висновок (меньшому відповідає меньше і навпаки) функція зростаючаОВФ множина усіх дійсніх чиселОЗФ  множина усіх дійсніх чисел

Нет комментариев